Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Проекти [EN]
НП "Подкрепа за дуалната система на обучение" НП "Иновации в действие"
Еразъм + 2018 Еразъм + 2017
Еразъм + 2016 Проект Леонардо Да Винчи 2014
Проект Леонардо Да Винчи 2012 Проект Леонардо Да Винчи 2011
Проект Леонардо Да Винчи Проект Успех
Иновативен парк - ПГЕЕ Обучение без граници
Проект Коменски ПГЕЕ спечели харта за мобилност в областта на професионалното образование за периода 2017 - 2020 година
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г. Твоят час
Проект Мобилност и компетентности за устойчиво развитие
Проекти