Приложно програмиране
Компютърна техника и технологии
Микропроцесорна техника
Компютърни мрежи
Електрообзавеждане на производството
Автоматизация на непрекъсъснати производства
Актуално
#CodeWeek в ПГЕЕ “ERASMUS DAYS” в ПГЕЕ - Пловдив
Първи учебен ден - 16.09.2019 Европейски ден на спорта в ПГЕЕ!
Откриване на учебната 2019/2020 година в ПГЕЕ – гр.Пловдив Работилница „Технологии“ - „Нощ“ Пловдив 2019
От бойния спорт до професионалното образование „ПЪТЯТ Е ПО-ЛЕК, КОГАТО ЦЕЛТА Е ЯСНА“
Част от дейността ни през втори учебен срок на учебната 2018/2019 година Участие във форум „Аз променям моето училище“
20 ГОДИНИ МЕЖДУНАРОДНА ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ Корейски ден
Лекция по Здравословен начин на живот УЧАСТИЕ НА ПГЕЕ В ЕВРОПЕЙСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +
Контакти

Адрес:

гр. Пловдив - 4000, ул. "Пещерско Шосе" №26

Телефони:

Канцелария: 032/643-675

Счетоводство: 032/642-468

E-mail:

pgee.plovdiv@gmail.com

Банкова сметка

Получател: ПГЕЕ - Пловдив

Сметка / IBAN: BG95UNCR75273154636801

Банков код / SWIFT / BIC: UNCRBGSF