Проекти
Приложно програмиране
Компютърна техника и технологии
Микропроцесорна техника
Компютърни мрежи
Електрообзавеждане на производството
Автоматизация на непрекъсъснати производства
Актуално
Агресия и кибертормоз CISCO Networking Academy
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г. ПГЕЕ спечели харта за мобилност в областта на професионалното образование за периода 2017 - 2020 година
Еразъм+ 2018 Участие във форум „Аз променям моето училище“
„20 ГОДИНИ МЕЖДУНАРОДНА ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ“ Корейски ден
Лекция по Здравословен начин на живот УЧАСТИЕ НА ПГЕЕ В ЕВРОПЕЙСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +
Първи учебен срок Ден на отворени врати за седмокласници
За вас работодатели Дни на специалност "Авиационна техника и технологии" в ТУ
Проекти
Ученически практики Твоят час
Еразъм + 2018 Еразъм + 2017
Еразъм + 2016 Проект Леонардо Да Винчи 2014
Проект Леонардо Да Винчи 2012 Проект Леонардо Да Винчи 2011
Проект Леонардо Да Винчи Проект Успех
Иновативен парк - ПГЕЕ Обучение без граници
Проект Коменски
Проекти
Контакти

Адрес:

гр. Пловдив - 4000, ул. "Пещерско Шосе" №26

Телефони:

Канцелария: 032/643-675

Счетоводство: 032/642-468

E-mail:

pgee.plovdiv@gmail.com