Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Делегиран бюджет
Отчет за касовото изпълнение на бюджет, първо тримесечие на 2019г.

Делегиран бюджет