Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Медия
Мобилност Еразъм+ 2019 - Карлструе, Германия
Димитър Мешев - бенефициент по програма Еразъм+ 2019