Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Държавни квалификационни изпити 2020-2021 година

Дати за провеждане на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (2021)


Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация (2021)


НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация