Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Делегиран бюджет
  • Бюджет за 2020 година

  • Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие към дата 31.03.2020 г.

  • Отчет за касовото изпълнение на бюджета за второто тримесечие към дата 30.06.2020 г.

  • Отчет за касовото изпълнение на бюджета за третото тримесечие към дата 30.09.2020 г.

  • Отчет за касовото изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие към дата 31.12.2020 г.

  • Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие към дата 31.03.2021 г.

  • Отчет за касовото изпълнение на бюджета за второто тримесечие към дата 30.06.2021 г.

  • Отчет за касовото изпълнение на бюджета за третото тримесечие към дата 30.09.2021 г.

  • Отчет за касовото изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие към дата 31.12.2021 г.