Професионална гимназия
по електротехника
и електроника - гр. Пловдив
Иновативно училище
Приложно програмиране
Компютърна техника и технологии
Компютърни мрежи
Микропроцесорна техника
Електрообзавеждане на произвпдството
Автоматизация на непрекъснати производства
Актуално
Проекти
Проекти
Контакти

Адрес:

гр. Пловдив - 4000, ул. "Пещерско Шосе" №26

Телефони:

Канцелария: 032/643-675

Счетоводство: 032/642-468

E-mail:

pgee.plovdiv@gmail.com