Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище

Професионална гимназия по електротехника и електроника

град Пловдив

Научете повече

Уважаеми кандидат-гимназисти и родители,

Поради довършителни ремонтни дейности в сградата на ПГЕЕ- гр. Пловдив, записването на новоприетите осмокласници на четирите етапа на класиране, ще бъде в сградата на Технически университет- София, филиал Пловдив, бул. "Санкт Петербург" 63, етаж 1. Комисията по приемане на документи и записване на учениците за учебната 2024/2025 година ще работи от 08:00ч. до 17:00ч., съгласно графика на дейностите, одобрен от Министъра на образованието. Учениците се записват като подават следните документи: 1.Заявление до директора; 2.Оригинал на свидетелството за основно образование; 3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии; Удостоверение за преместване не се изисква. На учениците, които не са класирани по първо желание и желаят да участват във ІІ етап на класиране, следва да попълнят заявление по образец. На всички ученици, избрали ПГЕЕ - гр. Пловдив за своето професионално развитие, пожелаваме успех!
За контакт:
info-1690174@edu.mon.bg
Администрация: 032643675

Специалности в ПГЕЕ

Галерия